A Della Print Kft. „Húsvéti tojáskereső játék!” elnevezésű

JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A www.dellaprint.hu oldal “Termékeink” menüpontjának aloldalain részletes termékszűrő található. A termékszűrőben “húsvéti tojás” elnevezéssel elrejtettünk 1-1 kakukktojást. A játékban való részvétel feltétele, legalább 1 db “húsvéti tojás” megtalálása, és kosárba helyezése. A kosárba helyezés után, minimum nettó 10.000 Ft értékű vásárlásonként 2 doboz sört (Továbbiakban “Ajándék”) adunk rendelése mellé ajándékba!

 

Összesen 50 db húsvéti tojást rejtettünk el. Egy tojás csak egyszer használható fel!

 

Példák:

1 tojás megtalálása, valamint minimum nettó 10.000 Ft értékű vásárlás esetén 2 doboz sört adunk ajándékba

2 tojás megtalálása, valamint minimum nettó 20.000 Ft értékű vásárlás esetén 4 doboz sört adunk ajándékba

3 tojás megtalálása, valamint minimum nettó 30.000 Ft értékű vásárlás esetén 6 doboz sört adunk ajándékba

És így tovább.
 

Az Ajándékot kizárólag a dellaprint.hu oldalon történő online vásárlás esetén biztosítjuk 2019.04.12 és 2019.04.19 között.

A 2019.04.19-én leadott online rendelések 2019. április 23-tól kerülnek kézbesítésre.

Az Ajándékot a megvásárolt termékkel egyidőben küldjük meg.

 

2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A játék szervezője a Della Print Kft (1117 Budapest, Budafoki u. 60.) (a továbbiakban ”Szervező”).

A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

 

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Játékban 18. életévüket betöltött természetes- és jogi személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A rendelés során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándék kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a rendelés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a rendelés lebonyolításához szükséges adatokat vagy a rendelés során megadott adatai törlését kéri az Ajándék átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező az Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Ajándék gyártója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz. Az Ajándékon feltüntetett logók az Ajándék gyártójának bejegyzett védjegye.