Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Letöltés és nyomtatás: DELLA_PRINT_Kft_aszf_webshop_v4_1205021.pdf

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

a DELLA PRINT Kft. www.dellaprint.hu webáruházában 

folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

 

(2021. május 12-től hatályos)

 

 1. BEVEZETÉS

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a DELLA PRINT Számítás és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-708257, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.dellaprint.hu weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Webáruház kínálatában levő termék (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) megvásárlására.

 

A Webáruházban történő vásárlással Társaságunk és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre. A Szerződés tartalmát jelen ÁSZF, a vonatkozó jogszabályok és a Webáruház felületén található adott termékre vonatkozó részletes tájékoztatás határozza meg. Az ÁSZF a Társaságunk és Vásárló között létrejövő Szerződés részét képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni és azt elfogadni.

 

Társaságunk és a Vásárló között létrejövő Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, az a Társaságunk által a rendelésszám hozzárendelésével iktatásra kerül, utóbb hozzáférhető. Társaságunk a Vásárló írásbeli kérelmére tájékoztatást nyújt a Szerződés tartalmáról.

 

Társaságunk nem rendelkezik magatartási kódexszel. A Szerződés nyelve a magyar.

 

 1. TÁRSASÁGUNK ADATAI

 

Cégnév: DELLA PRINT Számítás és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-708257

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Adószáma: 12885165-2-43

E-mail: iroda@dellaprint.hu

Telefonszám: +36 (1) 216 6777

Honlap: www.dellaprint.hu

 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

Hétfőtől –pénteking 8-16 óra között

1117 Budapest, Budafoki út 60.

E-mail: iroda@dellaprint.hu

Telefon: +36 (1) 216 6777

Fax szám: +36 (1) 218-6171

Internetes portál címe: www.dellaprint.hu

Chat szolgáltatás a weboldalról elérhető.

 

 

 

 

 1. FOGALMAK

 

Termék: a Webáruházban kínálatában szereplő értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Felek: Társaságunk és a Vevő együttesen.

 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Szerződés: Társaságunk, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a Webáruházon keresztül távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz) igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő társaság.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

 

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termék mellett szereplő tájékoztatóban adunk részletes leírást. Az egyes termékekre vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek, a képek pedig esetenként illusztrációk!

 

A raktárkészlet változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért a Társaságunk felelősséget nem vállal, Társaságunk az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Vásárlót.

 

Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - a magyar nyelvű terméktájékoztatóját és használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha a Vásárló véletlenül nem kapná kézhez, a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon.

 

Amennyiben a vásárlónak a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

 

 1. ÁRAK

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Egyes termékeink a fentiektől eltérően 5%-os ÁFÁ-t is tartalmazhatnak. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. 

 

Amennyiben bármely termék vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, Társaságunk a Webáruház felületén tájékoztatja a Vásárlót az akcióról. Regisztrált Vásárlóink a Webáruházba történő belépést követően ismerhetik meg az egyénre szabott kedvezményeinket.

 

 1. HIBÁS ÁR

 

Társaságunk megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok (vételár, termék elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – a Webáruházban adott termék vételára hibásan kerül feltüntetésre. Ez esetben a Társaság nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. 

 

Amennyiben a Vásárló, azaz Ön hibás áron tenne ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén Társaságunk munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vásárló a hibás ár helyett a Társaságunk által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

 1. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

 

Társaságunk Webáruháza biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 1. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

 

A megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van arra, hogy az általa bevitt adatokat módosítsa. A Vásárló felelőssége, hogy az által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a megvásárolt termék kiszállítására.

 

A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy Társaságunk jogosult a Vásárló hibás, pontatlan adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Társaságunk a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéséért való felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

 1. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

 

A vásárlás menete:

 

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

 

Kétféle regisztráció lehetséges: az egyszerűsített és a részletes regisztráció. 

 

A főoldalon, a jobb felső sarokban található „Regisztráció” menüpontra kattintva lehet elérni a az „egyszerűsített regisztráció” felületet. A felugró ablak csak gyorsregisztrációként szolgál, ahol elég megadnia nevét, felhasználónevét (ami az e-mail címe egyben) és jelszavát, illetve el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Nyilatkozatot, de lehetősége van feliratkoznia hírlevelünkre is. Fontos tudnivaló, hogy az egyszerűsített regisztráció a kosárba tett termékek és a kedvenc termékek elmentésére szolgál, de később, a rendelés véglegesítéséhez meg kell adnia számlázási és szállítási címét/címeit is. 

 

Ha cégként vagy viszonteladóként óhajt regisztrálni akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintva, felugrik az „egyszerűsített regisztráció” felület aminek a jobb alsó sarkában található „cégként,viszonteladóként regisztrálok” pontra való kattintással érheti el a kitöltendő adatlapot. Ennek a kitöltésével kerülhet sor a teljes körű, részletes regisztrációra (akár magánszemélyként is) és ezután lehetséges a rendelés leadása. Lehetséges több szállítási címet  megadni az „új cím hozzáadása” gomb megnyomásával. A lap alján el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Nyilatkozatot majd a „regisztrálok” gomb megnyomásával a regisztráció megtörténik. A regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik a Vásárló által megadott e-mail címre. A regisztráció során megadott adatok tárolásra kerülnek, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vásárlónak a regisztrált e-mail cím és jelszó megadásával már csak be kell jelentkeznie

 

Ha Ön Viszonteladóvá szeretne válni nálunk, akkor a számlázási cím jobb alsó sarkában található „Viszonteladó szeretnék lenni” négyzet bepipálásával jelzi nekünk szándékát. A lap alján ugyanúgy el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Nyilatkozatot majd a „regisztrálok” gomb megnyomásával a regisztráció megtörténik. Miután adatait átnéztük, beállítjuk manuálisan amennyiben jogosult a státuszra. Erről e-mail értesítést küldünk, ezután már a saját árai fognak megjelenni Önnek, mint viszonteladónknak.

 

Rendelés/Vásárlás:

 

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Webáruház kínálatából válasszon és a kiválasztott terméket megvásárolja. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, illetve a „+” és „-” gombok segítségével változtathat a mennyiségen. Amennyiben a Vásárló az adott terméket meg kívánja vásárolni, úgy az adott termékhez tartozó „Kosár” gombra kattintva, a terméket a Vásárló a virtuális kosárba helyezi.

 

A Vásárló a jobb felső saroknál található fekete „kosár előnézet” gombra kattintva megnézheti a már kosárba helyezett termékeket és azoknak a mennyiségét.  Ez a lehetőség egyfajta gyorskosárként funkcionál. A „szemetes” gombra kattintással törölheti a nem kívánt termékeket a virtuális kosárból. Amennyiben nem kívánja módosítani a kosár tartalmát, úgy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a gyorskosár felületről a jobb alsó sarokban „Kosár” funkciót válassza. Amennyiben a kosár tartalmának megtekintése után a Vásárló úgy dönt, hogy még további termékeket szeretne a kosárba helyezni, tovább böngészhet az oldalon és folytathatja a vásárlást, a kosárból nem törlődik semmi.  

 

Miután a Vásárló megnyomta a „Kosár” funkciót, lehetősége nyílik ellenőrizni a megvásárolni kívánt termék darabszámát, beírni adatait, illetve kiválaszthatja az áruátvételi és fizetési módot is. Fontos tudnivaló, hogy a Vásárló megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy a szállítással kapcsolatban a megjegyzés rovat használatával. Ezután a Vásárlónak alkalma van elolvasnia az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési tájékoztatót, illetve beállítani a rendelése utólagos láthatóságát is. Ezek közül az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező a lap alján, amennyiben rendelni szeretne. A „Megrendelem” gombra kell kattintani amennyiben minden adatot helyesnek talál. Ha Ön már regisztrált vásárló, akkor a vásárlói adatok automatikusan kitöltődnek a már regisztrált adatokkal. 

 

Rendeléséről visszaigazoló e-mailt kap, ahol listázva van minden adat illetve termék amit megadott vásárlása/rendelése folyamán. Itt szintén láthatja rendelése sorszámát amivel nyomon követheti a rendelésének részleteit és státuszát Webáruházunkban.

 

Regisztráció nélküli rendelés esetén, a Vásárlónak szintén meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, továbbá számlázási és szállítási címét, de adatait és rendeléseit később, új rendelés esetén nem tudja visszahívni. Csak regisztráció után lehet ezeket az adatokat újra megnézni.

 

 1. AJÁNLATTÉTEL – A RENDELÉS LEADÁSA

 

A megrendelés leadására, azaz ajánlat elküldésére „Megrendelés” gombra kattintással kerül sor. A Webáruházban történő megrendeléssel a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Vásárló és Társaságunk között a Szerződés a Vásárló megrendelés elküldésével tett ajánlatának Társaságunk általi elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés leadása Társaságunk általi visszaigazolása esetén a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

 

A Webáruház köteles a Vásárló részére a megrendelést e-mailben visszaigazolni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Webáruház és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

 

Ha a Társaság a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Társaságunk részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) munkanapon belül jeleznie kell a Társaságunk ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben jelen ÁSZF IX. szakaszában foglaltak az irányadóak. 

 

 

 

 

XIV.    FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Készpénz: üzletünkben történő fizetés (maximum bruttó 1.500.000,- Ft, összegig / hó / ügyfél) esetén, futárszolgálattal történő kiszállítás esetén, és a Társaság általi kiszállítás esetén

Utánvét: utánvéttel történő átvételnél, fix összegű pénzkezelési díj kerül felszámolásra az alábbiak szerint:

 

Futárszolgálat általi kiszállítás esetén:

 

bruttó 10.000 Ft értékhatárig250,-  Ft +Áfa
bruttó 50.000 Ft értékhatárig300,-  Ft + Áfa
bruttó 100.000 Ft értékhatárig500,-  Ft + Áfa
bruttó 300.000 Ft értékhatárig990,-  Ft + Áfa
bruttó 300.000 Ft-tól  499.999 Ft értékhatárig az érték 1%-a:min 3 000,- Ft + Áfa

 

Utánvétnél, a vásárolt termékek ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egy összegben a csomag kiszállításakor, a kézbesítő futártól történő átvétel előtt kell megfizetni. 

 

Utánvétes fizetésre kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén és átvételi ponton van lehetőség.

 

Amennyiben Társaságunk végzi a kiszállítást, úgy utánvét esetén pénzkezelési díj nem kerül felszámításra.

 

SIX Payment bankkártyás fizetés

 

A SIX Payment fizetési rendszert a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe üzemelteti. 

 

A Webáruházban történő vásárlás esetén Ön választhatja a SIX Payment rendszeren történő fizetést,amely közvetlenül a SIX Payment felületén történik.

 

A SIX Payment fizetési rendszerről bővebben itt: 

https://www.six-payment-services.com/classic/hu/shared/offering/products/psp.html

 

Átutalás

 

Önnek lehetősége van banki átutalással is fizetést teljesítenie. Ebben az esetben kollégáink díjbekérőt állítanak ki az Ön részére, amelyet az Ön által megadott e-mail címre küldünk meg. Az Önnek megküldött e-mailben külön rögzítésre kerülnek a számlaadataink és az Ön által fizetendő végösszeg is. Már most szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy átutalás esetén a „közleményrovatba” tüntesse fel az e-mail üzenetben található bizonylatszámunkat. Tájékoztatjuk, hogy az Termék vagy Termékek szállítására vagy átvételére csak azt követően kerülhet sor, miután a Termék vagy Termékek vételára a bankszámlaszámunkon jóváírásra került. Tájékoztatjuk, hogy végszámláját a fizetést követően állítjuk ki és a Termékkel / Termékekkel együtt adjuk át. A gyorsabb ügyintézés érdekében, Önnek lehetősége van arra, hogy a bankja által kiállított igazolást a sikeres tranzakcióról e-mailben megküldje Társaságunk részére az iroda@dellaprint.hu-ra vagy telefaxon az 06(1) 218 6171 számra.

 

Egyedi szerződés esetén biztosíthatunk úgynevezett halasztott utalással történő fizetést; az ezekkel kapcsolatos feltételekről kérjük keresse kollégánkat Társaságunk ügyfélszolgálatának elérhetőségei egyikén ügyfélszolgálati időben. 

 

XV.      SZÁLLÍTÁS

 

Személyes átvétel

 

A megrendelt Terméket a Vásárló személyesen is átveheti a Társaságunk üzletében, nyitvatartási időben. Személyes átvétel esetén a Vásárlót további díjfizetés nem terheli. 

 

A Termék átvételének időpontjával kapcsolatos információkról a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk. Amennyiben a Termék nem található meg aktuális raktárkészletünkben, úgy kollégáink 1 (egy) munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják Önt a megrendelt termék várható átvételének időpontjáról.

 

Kiszállítás

 

A Termék közvetlen kiszállítását, azaz a szállítási címre történő eljuttatását Társaságunk és a DPD futárszolgálat (a továbbiakban: „futárszolgálat”) végzi vagy Társaságunk a Magyar Posta Zrt. kézbesítési szolgáltatását veszi igénybe. A kínált szolgáltatás kifogástalan biztosításához szállítási cím, az e-mail cím és esetlegesen a mobil telefonszám pontos megadása szükséges.

 

 • Társaságunk általi kiszállítás

 

A kiszállítás díja Budapesten és Budapesten kívülre 990,- Ft + Áfa (10 kg-ig, utánvét díja nélkül), mely összeg a rendelt termékekkel együtt kerül kiszámlázásra. Végfelhasználói megrendelés esetén 20.000 Ft + Áfa (25.400 Ft) felett, illetve viszonteladói megrendelés esetén 50.000 Ft + Áfa felett (63.500 Ft) az áru díjmentesen kerül kiszállításra Magyarország területén.

 

40 kg feletti és / vagy extra méretű Termékek esetében a kiszállítás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.

 

 • Futárszolgálat

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, és a Vásárló az abban megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomag után. 

 

A DPD szolgáltatásairól részletesen itt: https://www.dpd.com/hu/hu/cimzettek/

 

A DPD ügyfélszolgálatának elérhetősége:

 

hétfőtől- péntekig munkaidőben

Telefon: +36 1 501 6200 (normál tarifával hívható belföldi szám).

 

A DPD kapcsolat: https://www.dpd.com/hu/hu/kapcsolat/

 

Szállítási díj:

 

 

 VégfelhasználóViszonteladó 
10kg alatt20.000 Ft+áfa (25.400 Ft) alatt50.000 Ft+áfa (63.500 Ft) alatt990,-Ft + Áfa
10-25kg között20.000 Ft+áfa (25.400 Ft) alatt50.000 Ft+áfa (63.500 Ft) alatt1.290,-Ft + Áfa
25-31,5kg között20.000 Ft+áfa (25.400 Ft) alatt50.000 Ft+áfa (63.500 Ft) alatt1.590,-Ft + Áfa

 

31,5 kg feletti és / vagy extra méretű Termékek és / vagy ha a termékadatlapon megjelölésre került, hogy a szállítás egyeztetést igényel, akkor a kiszállítás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.

 

A feltüntetett díjak kizárólag a szállítás díjára vonatkoznak, nem vonatkoznak a pénzkezelésre melynek külön díja van. 

 

Amennyiben a csomagok értéke címenként meghaladja az 50.000,- Ft-ot, akkor 1000,- Ft-onként 20,- Ft-tal emelkedik a biztosítás díja. 

 

A munkanapokon 14 óráig leadott és kifizetett rendelések illetve leadott utánvétes rendelések - amennyiben raktáron van - 1 napon belül kisszállításra kerülnek. Amennyiben a Termék nem található meg aktuális raktárkészletünkben, úgy kollégáink 1 (egy) munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják Önt a megrendelt termék várható átvételének időpontjáról.

 

                         Munkaszüneti napokon nincs kiszállítás.     

 

XVI.    TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaságunk a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

XVII.   ÁRUÁTVÉTEL

 

Amennyiben a Terméket Társaságunk szállítja ki, úgy a Vásárló tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Társaságunk kiszállító munkatársa felé. Ennek elmulasztása esetén Társaságunk nem tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Vásárló köteles ellenőrizni. Sérült csomag esetén javasoljuk a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséből eredően jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. 

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük. 

 

XVIII.  TERMÉK VISSZAVÉTEL

 

Vevőink számára segítségnek szánjuk az áru visszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a cégünktől vásárolt árut nem tudja használni. Ez a lehetőség csak az újra értékesíthető árura vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe: a már megszűnt típusok, az adott termék csomagolása megváltozott, az általunk konkrét megrendelésre behozott termékek, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, nem a Társaságoktól származik stb. A visszavásárlási igényt Társaságunk bírálja el és a vételár 10 %-nak a levonása mellett történik, azzal, hogy a visszavásárlási igényt a Társaságunk vissza is utasíthatja.

 

XIX.     A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOG

 

A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak nem minősülő vásárló nem élhet indokolás nélküli elállási joggal.

 

Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.

 

A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja. Nyilatkozat minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Társaságunknak. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

Társaságunk kötelezettségei a fogyasztó Vásárló elállása esetén

 

Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a Szerződéstől, Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget is, kivéve azt a szállítási díjat, amely a Vásárló által választott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási móddal kapcsolatban felmerült többletköltség.

 

Társaságunk a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján azonban Társaságunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy posta címet közöl, és ezért Társaságunk nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a Társaságot a késedelem miatt felelősség nem terheli.

 

Társaságunk a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A fogyasztó Vásárló kötelezettsége az elállása esetén

 

Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve Társaságunknak vagy társaságunk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve ha Társaságunk vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Társaságunk ügyfélszolgálatának a címére kell visszaküldeni. A Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azaz Társaságunk követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően mozgó vagy álló kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzítésre kerülhet a vissza küldött csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. 

 

Az elállási jog gyakorlásának kizártsága

 

Társaságunk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

XX.      SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Társaságunk szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 

 

A fogyasztói tájékoztató jelen szakasza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

 

A Vásárló a Társaság hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben a Ptk. alapján. 

 

A Vásárlót a kellékszavatossági igény alapján az alábbi jogok illetik meg: kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha termék kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a kijavítás vagy kicserélés a Társaságnak – másik kellékszavatossági jog teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletkötelezettséget eredményezne. A Társaság a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta vagy ezeknek nem tud eleget tenni vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a Vásárló árleszállítást kérhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a Társaság adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A Vásárló a hibát a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb, a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni a Társasággal.

 

A kellékszavatossági igény általános elévülési ideje egy (1) év, azonban amennyiben a Vásárló fogyasztó, úgy a kellékszavatosság elévülési ideje két (2) év, azaz a szerződés teljesítésétől számított két (2) év elteltével a fogyasztó vásárló nem érvényesíthet kellékszavatossági igényt a Társasággal szemben.

 

Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül érvényesíti, úgy a hiba közlésén illetve annak igazolásán kívül, hogy a terméket a Társaságtól vásárolta nincs további bizonyítási kötelezettsége. Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónap elteltével érvényesíti, úgy köteles bizonyítani azt, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Kizárólag a fogyasztó Vásárló – választása szerint a kellékszavatossági igény érvényesítése helyett – a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A fogyasztó Vásárló a termékszavatossági igénye alapján a termék hibája esetén a termék kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelel ő határidőn belül, a fogyasztó Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti a gyártótól. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A szerződés teljesítésétől fogva fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

 

A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A fogyasztó Vásárló a termék ugyan azon hibája miatt választása szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a vele szerződése kapcsolatban álló Társasággal szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben, ha ezen igények érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ha a gyártó a termékszavatossági kötelezettségét teljesíti, és a terméket kijavítja vagy kicseréli, a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére a fogyasztó Vásárlóval jogviszonyban álló Társaság kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, azonban a gyártó vonatkozásában fennmarad, a kijavított vagy kicserélt termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség a gyártót fogja terhelni.

 

A fogyasztó Vásárló a hibát késedelem, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó vásárló a felelős. A termék forgalomba hozatalától számított két (2) év elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésének joga megszűnik.

 

Jótállás

 

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Azonban a jótállás helyett érvényesíthető kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási jogok megszűnése esetén a jogosult a szavatosság vagy kártérítés szabályai alapján kérje a hibás teljesítés orvoslását, ha ennek feltételei egyébként fennállnak. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás esteit.

 

 

XXI.     PANASZKEZELÉS

 

Ha a fogyasztó Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó Vásárlónak átadja vagy megküldi email-ben. Társaságunk jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó Vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. 

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve Társaságunk üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre Társaságunk 30 napon belül írásban válaszol.

 

 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

 • A szóbeli panaszt Társaságunk köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Társaságunk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

 

 • Az írásbeli panaszt a Társaságunk - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

 

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 • Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

XXII.   A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

 

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Társaság semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 

 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • a Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Társaság bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

A Társaság kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 

A Társaság nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vásárlónál esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Vásárlónál bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

 

A Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Társaság ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

XXIII.  VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól;
 • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A www.dellaprint.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a www.dellaprint.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogosult: a DELLA PRINT Számítás és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

 

Jelen ÁSZF rendelkezései 2021. május 12. napján léptek hatályba. A Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Társaság az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

Az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 

Budapest, 2021. május 12.

Hírlevél feliratkozás